Avfuktare - Bäst information om Avfuktare

Avfuktare

Det finns flera typer av avfuktare att välja mellan när man behöver minska fuktigheten i ett rum inomhus. En avfuktare kan vara en billig försäkring för att undvika en fuktskada.

Det finns många olika tillverkare men endast att par typer av avfuktare. Bestäm först vilken sorts avfuktare som är rätt för dig innan du kartlägger marknaden. Tänk på att de flesta tillverkare överdriver avfuktarens kapacitet så köpa alltid en eller två modeller större än det tillverkaren rekommenderar.

Kondensavfuktare

En kondensavfuktare tar in varm fuktig luft i avfuktaren där den kyls av och kondensvatten bildas. Vattnet samlas antingen upp i ett kärl eller kopplas den direkt till ett avlopp. En avfuktare som kondenserar vattnet fungerar bra i mindre utrymmen och där temperaturen kring 15 grader. Denna avfuktare har svårt att skilja ut vattnet om det är kallare eftersom kall luft inte kan ta upp lika mycket vatten som varm luft. Vid riktigt låga temperaturer kan avfuktaren haverera då det bildas is på kylrören. Kondensavfuktare låter både från fläkten som får luften att flöda och kompressorerna som driver runt köldmediet.


Bra placeringar för en kondensavfuktare är i tvättrum, badrum eller i köket där avfuktaren både har möjlighet att släppa ut kondensvatten i någon brunn och avfuktaren står i en miljö där den fungerar bra.


Du ska inte placera kondensavfuktare i en kall källare, på en kall vind eller i ouppvärmda torpar- och krypgrunder.

Sorptionsavfuktare

En sorptionsavfuktare fungerar bra även för riktigt låga temperaturer. Avfuktaren fungerar bäst när det är varmt med fungerar fortfarande bra till -20 grader. En fläkt i avfuktaren blåser in luft genom undre delen av ett roterande hjul av kisel som finns i avfuktaren. Kisel har en förmåga att suga upp mycket fukt i förhållande till sin vikt. En del av luften som gick in genom avfuktaren värms sedan upp och blåses tillbaka ut genom kiselhjulets övre del. Eftersom varm luft kan ta upp mer fuktighet än kall luft så har fuktigheten i rummet minskat. Den fuktiga luften blåses sedan ut av via en våtluftslang.


En annan fördel med sorptionsavfuktare eller som också kallas absorbtionsavfuktare är att det försvunnit luft i rummet via våtluftslangen vilket innebär att det har bildats ett undertryck. Genom att placera sorptionsavfuktare i krypgrunder och källare hindrar med denna unkna luft att kom in i bostadsdelen. Avfuktaren har både minskat luftfuktigheten och skapat ett önskvärt undertryck.


Sorptionsavfuktare håller normal dubbelt så länge som kondensavfuktare, 20 år jämfört med 10 år. Orsaken till detta är att sorptionsavfuktare inte har någon kompressor.

Kondensavfuktare och sorptionsavfuktare i ett

Det finns även kombinerade avfuktare som både är kondens- och sorptionsavfuktare. Fördelar med dessa är att de inte har någon kompressor eller kylmedia och att driften är mycket tyst. Dessutom går denna typ av avfuktare ner till cirka 0 grader. All energi som åtgår används i slutändan till uppvärmning. Därför är denna kombinerade avfuktare mycket energieffektiv.


Kombinerade avfuktare fungerar bäst i mindre utrymmen där det kan bli mycket fuktigt. Enda nackdelen med dessa är att de betingar ett något högre pris och att det kräver mer underhåll.